Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 
 
 
ตารางสอบนักศึกษาภาคสมทบ 2/2558
 
 
 
 
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
home page uniques

 

 
 
 
 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป...
นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ส่งเอกสารในการสมัครเรียน ใบ รบ.ตัวจริง และเอกสารมอบตัว ให้รีบนำมาส่งโดยด่วน ที่ฝ่ายทะเบียน มิฉะนั้นจะไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การทำบัตรนักศึกษา นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา สามารถติดต่อทำได้ที่ห้อง ธุรการ 2 ทุกวันอังคาร ใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ระดับ ปวช. วันที่ 23,25 ธันวาคม 2558 ระดับ ปวส. วันที่ 24,28 ธันวาคม 2558 เริ่มสอบในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้นักศึกษาเตรียนบัตรนักศึกษา และบัตรเข้าห้องสอบมาด้วย แต่งตัวเรียบร้อยตามระเบียบของทางวิทยาลัย
สอบกลางภาคนักศึกษาภาคสมทบ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในวัน อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เริ่มสอบในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้นักศึกษาเตรียนบัตรนักศึกษา และบัตรเข้าห้องสอบมาด้วย แต่งตัวเรียบร้อยตามระเบียบของทางวิทยาลัย
ศักษึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืม (กยศ.) ในปีการศึกษา 2558 ทั้งกู้ต่อเนื่องและกู้รายใหม่ ขอให้ยื่นเรื่องและส่งเอกสาร พร้อมตรวจสอบรายการเอกสารกู้ยืมที่ค้างส่งได้ที่ ห้องธุรการ 1 ภายในวันศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. 58

ประกาศหยุดวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ให้นักศึกษามาเรียนตามปกติ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียน รด. ให้มาติดต่อที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ห้อง ธุรการ 2

 

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ สำหรับนักศึกใหม่ ปวช.1 ปวส.1. ประจำปีการศึาษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 19-20 พ.ค. 2558 ณ. ห้องประชุมฟ้าม่วง

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 !!!

พิธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนครับ ^ ^

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ชุมชนสาวะถี จังหวัดขอนแก่น สู้ๆ ครับ ^ ^
กิจกรรม การออกค่ายอาสา พัฒนาชุมชน วันที่ 28 สิงหาคม 2557 !!!
" TARO To School 2014 " 24 กรกฎาคม 2557 !!!
โครงการ "ทัศนศึกษา นักศึกษาใหม่ " ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ที่ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น !!!
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมฟ้าม่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานบริหารเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูสู่ขวัญ ณ อาคาร เค-เทค คอมเพลกซ์ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น วันที่ 19 มิถุนายน 2557

   
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)

เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105